NOVO! Jedinstveni, inovativni treninzi poslovnih veština! Psihološki temelji savremene menadžment prakse! Raširite krila svog punog potencijala!

O nama

 

WINGS consulting je centar za poslovnu edukaciju, treninge i koučing.

 

Cilj naših treninga je izgradnja preduslova za samouveren, efikasan i ispunjen poslovni život u kojem osoba poznaje, poštuje i uvažava sebe, kolege, kompaniju i klijente a u svom poslovnom domenu deluje kao lider koji svoj tim motiviše, inspiriše i vodi ka ostvarenju zajedničkih poslovnih ambicija.

 

U našem fokusu je izgradnja:
 

 • dubokog razumevanja suštine i oblasti praktične primene savremenih poslovnih koncepata (leadership, coaching, situaciono upravljanje, upravljanje promenama, emocionalna inteligencija, asertivna komunikacija, donošenje odluka, motivacija...)
   
 • psihološke osnove za primenu navedenih koncepata kroz razvoj emocionalne inteligencije (razumevanje sebe, upravljanje sobom i svojim emocijama, empatija i upravljanje socijalnim interakcijama)
   
 • praktičnih veština primene navedenih koncepata kroz vežbanje na konkretnim primerima i izazovima iz Vaše prakse. Učenjem i vežbanjem dolazimo do rešenja za aktuelne probleme, gradimo veštine da adekvatno odgovorimo na buduće izazove i budemo pokretač pozitivnih promena u našem poslovnom okruženju. 

Ko smo mi?

 

Naš tim čine uspešni, internacionalni menadžeri i psiholozi koji su svoje dugogodišnje poslovno i trenersko znanje i iskustvo sistematizovali u jedistvene treninge za razvoj onih poslovnih veština koje bi Vaše kolege, prijatelji, klijenti i porodica najviše voleli da razvijete.

 

Osnova za naše radionice su godine ličnog iskustva u vođenju timova, upravljanju projektima, upravljanju ljudima, proučavanju menadžmenta, psihologije, komunikacije, lideršipa i koučinga u najeminentnijim svetskim edukativnim centrima, uključujući Harvard, CIPD London, Managment Centre Europe, Egon Zehnder, TA Centar Srbije i mnogi drugi.

 

 

 

Marko Majkic - Wings consulting

Marko Majkić

Diplomirani ekonomista

 

15 godina uspešne karijere u visokom menadžmentu renomiranih međunarodnih korporacija. Menadžment veštine stekao na edukacijama: Harvard, CIPD London, MCE Brussels, Egon Zehnder Athens, Dynargie Athens... Transakcioni analitičar u edukaciji i Sertifikovani trener Emocionalne inteligencije.

 

Pogledajte CV

Vesna Bajkovic - Wings consulting

Vesna Bajković

Diplomirani psiholog

 

Diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Vlasnik je i direktor Centra za edukaciju i ostalog obrazovanja u okviru kojeg se bavi razvojem ljudskih potencijala.

 

Pogledajte CV

Aleksandra Simendic - Diplomirani psiholog

Aleksandra Simendić

Diplomirani psiholog

 

Klinički psiholog sa položenim stručnim ispitom za zdravstvenog saradnika. Diplomirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Transakcioni analitičar – psihoterapeut, sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju.

 

Pogledajte CV

Aleksandra Simendic - Diplomirani psiholog

Nadica Hegeduš

Diplomirani psiholog

 

Nadica Hegeduš, diplomirala je na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i stekla zvanje diplomirani psiholog. Edukaciju za psihoterapeuta završila u TA Centru – asocijacija transakcionih analitičara Srbije u Beogradu i stekla zvanje Transakcioni analitičar – psihoterapeut, sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju.

 

Pogledajte CV

Usluge

 

Naše edukacije su sinergija najsavremenijih upravljačkih alata, primenjenih psiholoških veština, metoda razvoja liderskih kompetencija i tehnika razumevanja i kontrole emocija.

 

 

Izaberite kombinaciju prioritetnih znanja i veština. Odredite svoje prioritete u konsultaciji sa našim ekspertima

 

Izaberite željenu veličinu grupe i mesto održavanja:

 

 • kompanijske edukacije – in house treninzi u grupama do 15 polaznika
 • otvoreni grupni koučinzi – tematske radionice od 3 do 5 polaznika koje organizuje naš edukativni centar
 • individualna svetovanja – potpuna posvećenost naših eksperata razvoju Vaših konkretnih veština

 

 

 

 

Izaberite željeno vreme i dinamiku održavanja koje mogu biti:

 

 • celodnevne edukacije i treninzi (od 9h do 17h)
 • poludnevne edukacije i treninzi (sadržaj celodnevnih podeljen u dve četvoročasovne edukacije)
 • trosatni grupni koučinzi (u toku ili van radnog vremena)
 • jednočasovna individualna savetovanja (dinamika i vreme održavanja po dogovoru)

Način rada


Naši treninzi uključuju teorijski deo, grupne praktične vežbe i individualni koučing sa našim ekspertima.
 

Nakon održanih treninga pravi se plan rada na ličnom razvoju svakog učesnika. Stepen ostvarenja ličnih ciljeva se proverava na follow-up radionicama. Naši savetnici su na raspolaganju da pruže podršku svakom polazniku kroz individualni rad i koučing. 

 

Konkretan plan rada se dogovara sa svakim klijentom pojedinačno. Predloženi moduli su polazna osnova u kreiranju konkretnih edukacija i treninga i mogu se proširiti, produbiti i konačno oblikovati na način da ostvare prioritete i potrebe klijenta.

 

Za obradu jednog modula, tj. njegov teorijski i praktični deo, je u proseku potrebno 8-10 sati koje je moguće organizovati kroz:
 

 • jednu celodnevnu edukaciju + dva follow-up individualna savetovanja sa svakim učesnikom pojedinačno
 • dve poludnevne edukacije + dva follow-up individualna savetovanja sa svakim učesnikom pojedinačno
 • 3 tročasovna grupna treninga
 • 8-10 individualnih jednočasovnih treninga / savetovanja

 

Kome su treninzi namenjeni

 

Svim zaposlenima bez obzira na poziciju i funkciju u kompaniji.

U dogovoru sa klijentom sadržaj treninga se prilogođava konkretnoj strukturi zaposlenih..

 

Šta polaznici dobijaju?

 

 • Teorijsko znanje o osnovama emocionalne i psihološke pismenosti
 • Tehnike i alate primene ovih znanja u svom poslovnom okruženju
 • Praktične radionice za primenu naučenih koncepata u svom radnom okruženju
 • Feedback od voditelja treninga o oblastima za sopstveni lični razvoj
 • Uvežbavanje i primenu naučenih koncepata na grupnim radionicama
 • Psihološku podršku ličnom razvoju na individualnim savetovanjima
 • Proveru nivoa postignutog razvoja na individualnim follow-up savetovanjima