Trening moduli

 

Naši trenizi predstavljaju sinergiju najsavremenijih upravljačkih alata, primenjenih psiholoških veština, metoda razvoja liderskih kompetenci i tehnika razumevanja i kontrole emocija.

 

*Svi podaci i informacije koje tokom rada dobijemo u vezi firme predstavljaju poslovnu tajnu i diskretnost je garantovana.

Leadership - Postavljanje pravca koji pokreće i motiviše

Lideršip nije stvar harizme i posebnih sposobnosti sa kojima se ljudi rađaju. Veštine lideršipa nisu urođene. One se mogu steći i razviti.

Saznaj više

Emocionalna inteligencija u funkciji ostvarenja poslovnih ciljeva.

Ostvarenje ciljeva presudno zavisi od osećanja, motivacije i angažovanosti ljudi koji su odgovorni za njihovu realizaciju.

Saznaj više

Prepoznavanje i prevladavanje stresa na poslu i sindroma sagorevanja

Prepoznavanje i prevladavanje stresa na poslu i sindroma sagorevanja.

Saznaj više

Koučing - Izabrani stil upravljanja poslovnim i privatnim životom

Najvećem broju naših kolega, podređenih i prijatelja nije potreban naš savet, lekcija ili instrukcija.

Saznaj više

Psihološke tajne uspešne komunikacije

Program Psihološke tajne uspešne komunikacije podiže vašu komunikacionu spretnost i fleksibilnost

Saznaj više

Upravljanje konfliktima u organizaciji

Šta su konflikti, zašto i kako nastaje tzv. spirala neprijateljstva među saradnicima, u timu, u organizaciji.

 

Saznaj više

Situaciono upravljanje

Kako upravljate Vašim ljudima? Da li svakome pristupate na isti način? Da li svakome posvećujete istu pažnju i pružate isti nivo podrške?

 

Saznaj više

Motivacija i psiha

Zašto u nekom periodu, neki ljudi traže da rade više sati a ne manje, hvale se svojim poslom, preuzimaju odgovornost i inicijativu, uživaju u poslu a zatim se...

Saznaj više

Psihološka pismenost

Program Psihološke tajne uspešne komunikacije podiže vašu komunikacionu spretnost i fleksibilnost.

 

Saznaj više