/ Emocionalna inteligencija u funkciji ostvarenja poslovnih ciljeva.

Emocionalna inteligencija u funkciji ostvarenja poslovnih ciljeva.

Ostvarenje ciljeva presudno zavisi od osećanja, motivacije i angažovanosti ljudi koji su odgovorni za njihovu realizaciju. Kakav odnos ljudi imaju prema poslovnim ciljevima, da li su postavljenim ciljevima pripisali pozitivno ili negativno značenje, koliki zančaj daju ostvarenju ciljeva... su faktori kojima se može upravljati a koji direktno utiču na motivaciju i posvećenost zaposlenih.

 

Učesnici treninga će naučiti da razumeju i pozitivno iskoriste svoje i emocije članova tima sledećim saznanjima:

 

  • Šta su emocije, kako nastaju, koje su faze nastanka emocija
  • Na šta ukazuju emocije i kako ih iskoristi kao putokaze za postavljanje ciljeva koji će ljudi želeti da ostvare
  • Da li je pojava i iskazivanje emocija u poslovanju poželjno ili ne
  • Kako iskoristiti emocije za poboljšanje učinka
  • Kako da u situacijama povišene emocionalnosti (različitog pogleda na stvarnost u oviru tima, pregovora sa teškim klijentima, periodične revizije učinka...) prepoznate i iskoristite prilike za dalju izgradnju konkurentosti
  • Šta je ljutnja i zašto je njeno adekvatno izražavanje neophodno za dugoročno zdravlje organizacije