/ Leadership - Postavljanje pravca koji pokreće i motiviše

Leadership - Postavljanje pravca koji pokreće i motiviše

Lideršip nije stvar harizme i posebnih sposobnosti sa kojima se ljudi rađaju. Veštine lideršipa nisu urođene. One se mogu steći i razviti.

 

Lideršip podrazumeva uvođenje predvidljivost u borbi sa stresnim promenama i postavljanje pravca koji će motivisati i pokrenuti ljude.   

 

Dobar lider ima sledeće osobine:

 

  • samopoznanje –prepoznaje i razume sopstvena raspoloženja, emocije i pokretače i njihov uticaj na druge
  • samokontrolu –kontroliše svoje ponašanje i raspoloženja,
  • motivaciju – pokreću ga razlozi iznad novca ili statusa
  • empatiju –razume i uvažava emocija drugih
  • društvene veštine – pronalazi zajedniče interese i gradi dobre odnose sa drugima