/ Motivacija i psiha

Motivacija i psiha

Zašto u nekom periodu, neki ljudi traže da rade više sati a ne manje, hvale se svojim poslom, preuzimaju odgovornost i inicijativu, uživaju u poslu a zatim se posle nekog vremena ti isti ljudi pretvore u nezadovoljne zabušante?

 

Otkrijte:

 

  • vrste i učinkovitost različitih motivacionih faktora
  • šta su higijenski a šta unutrašnji motivatori
  • kakav je odnos između motivacije i odgovornosti
  • upravljanje očekivanjima zaposlenih