/ Prepoznavanje i prevladavanje stresa na poslu i sindroma sagorevanja

Prepoznavanje i prevladavanje stresa na poslu i sindroma sagorevanja

Prepoznavanje i prevladavanje stresa na poslu i sindroma sagorevanja.

 

Sadržaj modula: emocije i posao; principi efikasnog suočavanja sa osećanjem ljutnje i besa; upravljanje odnosima i emocijama; model stresa i prevencija sagorevanja (burn out). 

 

Učesnici treninga uče :

 

  • kolika je važnost emocionalne inteligencije u radnom kontekstu
  • upavljanje sopstvenom ljutnjom
  • prevenciju besa
  • koji su neki od ličnih «okidača» kada je u pitanju posao
  • šta izaziva stres
  • koji su trenutni resursi pojedinaca
  • koji su lični znaci upozorenja kada je u pitanju stres