/ Psihološke tajne uspešne komunikacije

Psihološke tajne uspešne komunikacije

Program Psihološke tajne uspešne komunikacije podiže vašu komunikacionu spretnost i fleksibilnost. Praktični psihološki, emocionalni i komunikacioni alati će vam pomoći da u odnosu sa drugima uvažavate sebe i sagovornika, rešavate probleme držeći se realnosti, argumenata i činjenica sa fokusom na ovde i sada. Naučićete kako da vodite razgovor i usmeravate komunikaciju onako kako vi to želite i na način koji će vas dovesti do željenog cilja, a konstruktivnim metodama.

 

Znanja, veštine i alati kojima će učesnici ovladati:

 

  • Preduslovi i pravila uspešne komunikacije
  • Struktura ličnosti i komunikacija
  • Upravljanje tokom komunikacije
  • Prevazilaženje problema u komunikaciji: duple, skrivene i manipulativne poruke
  • Komunikacione opcije: alternativni načini pozitivnog odgovarnja na negativnu poruku
  • Emocionalnost u komunikaciji