/ Situaciono upravljanje

Situaciono upravljanje

Kako upravljate Vašim ljudima? Da li svakome pristupate na isti način? Da li svakome posvećujete istu pažnju i pružate isti nivo podrške i instrukcija? Da li je dobro ako tako radite?

 

WINGSconsulting treninzi Situacionog upravljanja izgrađuju Vaše veštine da:

 

  • motivišete ljude da obave njihov posao na najbolji način
  • razvijate Vaše ljude ka stalnom podizanju sposobnosti i učinka
  • prilagodite Vaš stil rukovođenja aktuelnoj situaciji
  • otklonite sopstvene barijere ka izgradnji poverenja prema ljudima