/ Upravljanje konfliktima u organizaciji

Upravljanje konfliktima u organizaciji

Šta su konflikti, zašto i kako nastaje tzv. spirala neprijateljstva među saradnicima, u timu, u organizaciji; koje su poruke u komunikaciji okidači za ulazak u nefunkcionalne konflikte; kako prepoznati takve poruke i upoznati se sa mogućnostima adekvatnog reagovanja.

 

Šta učesnici treninga dobijaju:

 

  • razumevanje dinamike konflikata na psihološkom nivou (cilj je osvestiti sopstvene načine komunikacije i ponašanja koja dovode do konflikata) – izvori konflikata pojam, vrste konflikata, zašto su važni - njihova funkcija
  • prepoznavanje indivudalnih stilova za rešavanje konflikata kao polazna tačka za funkcionalno rešavanje konflikata
  • predstavljanje efikasnih načina za prepoznavanje, prevenciju nastajanja (eskalaciju) i konstruktivno rešavanje konflikata
  • svaka osoba preuzima odgovornost za svoje postupke odnosno (ne)učestvovanje i razrešenje konflikata na najprihvatljivi način u tom trenutku i kontekstu
  • protokol za razvijanje veština konstruktivnog rešavanja konflikata
  • koraci rešavanja konflikata
  • načini dobre komunikacije - tehnike